511

Levi's 511


3,900 บาท
511 Rinse - Made in USA - White Oak
รหัสสินค้า: 511.USA.RIN

511 Rinse - Made in USA - White Oak ทรงกระบอกเล็ก สีน้ำเงินเข้ม


เพิ่มในรถเข็น

511 รุ่น Rinse - Made in USA ผลิตจากโรงงาน White Oak ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • ผ้า 14 ออนซ์ สีน้ำเงินเข้ม ริมโพ้ง ทรงกระบอกเล็ก ปลายขากว้าง 7 นิ้ว
  • ป้ายหนัง เป้าซิบ หมุดทองแดง แท็ก White Oak และธงชาติ USA ที่ขอบเอวด้านใน
  • 100% Cotton เอววัดจริงใหญ่กว่าป้าย 1 นิ้ว