511

Levi's 511


3,900 บาท
511 Made in USA - White Oak
รหัสสินค้า: 511.USA.2301

511 Made in USA ทรงกระบอกเล็ก สีน้ำเงินเข้ม


เพิ่มในรถเข็น

511 Made in USA ผลิตจากโรงงาน White Oak ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • ผ้าฟอก สีน้ำเงิน เฟดมาจากโรงงาน ต่างจากรุ่น Rinse ตรงรอยเฟดด้านหน้า และหลังเข่า
  • ผ้า 14 ออนซ์ ริมโพ้ง ทรงกระบอกเล็ก ปลายขากว้าง 7 นิ้ว
  • ป้ายหนัง เป้าซิบ หมุดทองแดง แท็ก White Oak และธงชาติ USA ที่ขอบเอวด้านใน
  • 100% Cotton เอววัดจริงใหญ่กว่าป้าย 1 นิ้ว