501

Levi's 501

1,900 บาท

501 CT 0024
501 CT สีน้ำเงินเข้ม รหัสผ้า 173-0024 ***ราคาพิเศษ 1,900 บาท ปกติ 2,200 บาท
ดูรายละเอียด

3,400 บาท

501 HEAVYWEIGHT 17 ออนซ์ 2343
501 HEAVYWEIGHT ผ้าไม่ริม 17 ออนซ์ - Made in Mexico
ดูรายละเอียด

2,400 บาท

501 Rigid ผ้าดิบ STF
501 Rigid ผ้าดิบ สีน้ำเงิน Shrink-to-fit ทรงกระบอกตรง Made in Mexico, Egypt, Haiti
ดูรายละเอียด

2,200 บาท

501 Rinse
501 Rinse ทรงกระบอก สีน้ำเงินเข้ม Made in Mexico, Egypt, Haiti
ดูรายละเอียด

3,900 บาท

501 Rinse - Made in USA - White Oak
501 Rinse - Made in USA White Oak สีน้ำเงิน
ดูรายละเอียด

1,900 บาท

501 S Skinny
501 S ทรงกระบอกเล็ก - Made in Mexico ราคาพิเศษ 1,900 บาท จากปกติ 2,800
ดูรายละเอียด

2,400 บาท

501 S Skinny สีน้ำเงินเข้ม
501 S Skinny สีน้ำเงินเข้ม 15 ออนซ์
ดูรายละเอียด

2,400 บาท

501 STF มิดไนท์บลู Mexico
ผ้าดิบ มิดไน้ท์บลู Shrink-to-fit กระบอกตรง Made in Mexico
ดูรายละเอียด

2,400 บาท

501 Strong 2293
501 Strong สีดำฟอก ทรงกระบอก รหัสผ้า 501-2293
ดูรายละเอียด

2,200 บาท

501 Strong 2294
501 Strong สีน้ำเงิน ผ้าฟอกเนื้อทราย ทรงกระบอก
ดูรายละเอียด

2,600 บาท

501 ดำฟอก Levi’s Premium Big E
501 Levi’s Premium Big E สีดำฟอก
ดูรายละเอียด

2,400 บาท

501 ทรงกระบอก รหัสผ้า 2374
501 ผ้าฟอก รหัสผ้า 2374 Made in Poland
ดูรายละเอียด

2,400 บาท

502 Regular Taper สีเทา
502 ทรงกระบอก สีเทา ผ้า 14 ออนซ์
ดูรายละเอียด

2,600 บาท

505 Performance Warm สีกากี LEVI'S Premium
สีกากี (น้ำตาลอ่อน) ผ้า Performance Warm
ดูรายละเอียด

2,600 บาท

505 Workwear (มีกระเป๋าข้าง)
สีกากี (น้ำตาลอ่อน) ผ้า Extra Strong ใส่ลุยงาน
ดูรายละเอียด

2,600 บาท

505 Workwear ทรงกระบอก
สีกากี (น้ำตาลอ่อน) ผ้า Extra Strong ใส่ลุยงาน
ดูรายละเอียด

2,600 บาท

505 ทรงกระบอก สีกากี
สีกากี (น้ำตาลอ่อน) Regular Strech
ดูรายละเอียด

2,600 บาท

517 Boot Cut Rigid
517 Boot Cut Rigid ผ้าดิบ ขาม้า
ดูรายละเอียด