ริมแดง

Levi's Selvedge

3,900 บาท

501 ริมแดง Levi’s Premium Big E
501 ริมแดง Levi’s Premium **ราคาพิเศษ 3,900 จากปกติ 4,900
ดูรายละเอียด

4,900 บาท

501 ริมแดง Long Day
501 ริมแดง ผ้าดิบ ทรงกระบอก Made in Mexico
ดูรายละเอียด

6,900 บาท

501 ริมแดง Made in USA - White Oak
501 ริมแดง Made in USA ทรงกระบอก
ดูรายละเอียด

7,400 บาท

501 ริมแดง USA ผ้าดิบ - White Oak
501 ริมแดง  Made in USA  ผ้าดิบ White Oak ทรงกระบอก
ดูรายละเอียด

6,900 บาท

501 ริมแดง USA ผ้าฟอกเข้ม
501 ริมแดง Made in USA ทรงกระบอก - White Oak ผ้าฟอกสีเข้ม
ดูรายละเอียด

4,900 บาท

501 ริมแดง White Oak 2353
501 ริมแดง White Oak - Made in Mexico ทรงกระบอก ปลายขา 8 นิ้ว
ดูรายละเอียด

4,900 บาท

501 ริมแดง ผ้าดิบ STF
501 ริมแดง ผ้าดิบ SHRINK-TO-FIT™ ทรงกระบอกเล็ก
ดูรายละเอียด

3,900 บาท

511 Superblack ริมแแดง
Levi's 511 ริมแดง Superblack Slim Fit ทรงกระบอกเล็ก
ดูรายละเอียด

6,400 บาท

511 ริมน้ำเงิน Made in Japan 0013
511 ริมน้ำเงิน Made in Japan ทรงกระบอกเล็ก ปลายขา 7 นิ้ว
ดูรายละเอียด

4,900 บาท

511 ริมน้ำเงิน Made in Japan 0014
Levi's 511 ริมน้ำเงิน ผ้าฟอก Made in Japan ทรงกระบอกเล็ก
ดูรายละเอียด

3,200 บาท

511 ริมแดง Binchotan
511 ริมแดง ผ้าฟอกเซอ Slim Fit ***ราคาพิเศษ 3,200 จากปกติ 5,400 บาท
ดูรายละเอียด

6,900 บาท

511 ริมแดง Made in USA - LEVI’S Premium Big E
Levi's 511 Made in USA ริมแดง LEVI'S Premium
ดูรายละเอียด

6,900 บาท

511 ริมแดง USA - White Oak
511 ริมแดง Made in USA  ทรงกระบอกเล็ก
ดูรายละเอียด

7,400 บาท

511 ริมแดง USA ผ้าดิบ - White Oak
511 ริมแดง ผ้าดิบ Made in USA White Oak ทรงกระบอกเล็ก
ดูรายละเอียด

3,900 บาท

511 ริมแดง ผ้าดิบ
511 ริมแดง ผ้าดิบ Slim Fit ทรงกระบอกเล็ก เอวต่ำ Made in Turkey ***ราคาพิเศษ 3,900 จากปกติ 4,900 บาท
ดูรายละเอียด

4,900 บาท

511 ริมแดง ผ้าดิบ 2100
511 ริมแดง ผ้าดิบ Slim Fit ทรงกระบอกเล็ก Made in ตุรกี สีน้ำเงินเข้ม
ดูรายละเอียด

7,900 บาท

511 ริมแดง ผ้าดิบ Made in USA - LEVI’S Premium Big E
Levi's 511 ริมแดงผ้าดิบ  Made in USA
ดูรายละเอียด

6,900 บาท

LMC 501 ป้ายน้ำเงินบิ๊กอี
ทรงกระบอกตรง สีน้ำเงินเข้ม
ดูรายละเอียด

6,400 บาท

LMC Studio Taper ผ้าริม Japan Raw Denim
ผ้าริมญี่ปุ่น STF ทรงกระบอก Taper ผ้าดิบสีน้ำเงินเข้ม
ดูรายละเอียด

6,900 บาท

LMC Studio Taper ริมแดง Made in Japan
ทรงกระบอก Taper สีน้ำเงินเข้ม
ดูรายละเอียด

6,400 บาท

LMC Tack Slim ผ้าริม Japan Raw Denim
ผ้าริมญี่ปุ่น ทรงกระบอกเล็ก ผ้าดิบสีน้ำเงินเข้ม
ดูรายละเอียด